Gammelskog i fare

Gjesteskribent denne uka er Trude Myhre, Skogbiolog og rådgiver i WWF.

Trude Myhre Foto: WWF
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail

I helgen har jeg snakket om norsk skogvern på skogvernseminar på Malye Karely utenfor Arkhangelsk by arrangert av Aetas, Natur og Ungdoms søsterorganisasjon i Arkhangelsk, Nordvest-Russland. Med over 30 deltakere og eksperter fra Arkhangelsk oblast, Moskva og Russland har dette vært en inspirerende og spennende helg både for meg og de russiske miljøungdommene.

Arkhangelsk består for det meste av skog og har fremdeles en del store intakte skogområder som ikke er ødelagt av hogst, veibygging eller annen infrastruktur. Her finner vi de siste store urørte naturskogsområdene i Europa og derfor ønsker WWF Norge å støtte opp om både sin søsterorganisasjon WWF Arkhangelsk og ungdomsorganisasjonen Aetas sitt skogvernarbeid i regionen.

De siste av de siste

Det er utrolig viktig å redde de siste restene av gammel intakt naturskog i Europa, både for å bevare naturmangfoldet og den enorme karbonbanken skogen utgjør. Det å styrke og inspirere lokale skogvernere er kanskje det mest givende jeg kan gjøre i jobben min.

Mens Norge, Sverige og Finland har flatehogd det meste av skogene sine og erstattet dem med granåkre, har Nordvest Russland fremdeles noen store intakte skoglandskap igjen. Men også i Russland står hogstmaskinene klare til hogg, da alle verneverdige skogene i Arkhangelsk er leid ut til industrielle hogstselskaper og står i fare for å bli til papir og tømmer.

Jeg håper at skogvernsamarbeidet over landegrensene kan bidra til at russerne ikke gjør samme feil som oss og klarer å sikre de siste store skogområdene før det er for sent. Det var flott å se at så mange ungdommer fra Arkhangelsk vil bidra aktivt i dette arbeidet.

Flaut på forum

Til Arkhangelsk kom jeg rett fra det internasjonale naturvernforumet Habitat Contact Forum8 (HCF8) i Petrozavodsk der over hundre deltakere fra hele Barentsregionen var samlet på Karelen forskningssenter. Det første naturvernforumet ble holdt i Trondheim i 1999 og sist ble det arrangert i Bodø, for andre gang ble forumet nå holdt i Petrozavodsk.

Forumet bringer forskere, byråkrater og organisasjoner fra Norge, Sverige, Finland og Russland sammen og er viktig for å identifisere, koordinere og samarbeide om naturvern på tvers av landegrensene. Gjennom de femten årene forumet har eksistert har det utviklet seg til en velfungerende møteplass for utveksling av kunnskap, kontakter og måter å forvalte natur på.

Hver gang jeg møter kollegaer fra andre land spør de hvordan det går med det norske skogvernet.

Det er like flaut hver gang å fortelle at skogvernet går i sneglefart der hjemme, i mangel av penger på budsjettet. Kanskje vil miljøminister Tine Sundtoft og regjeringen endre på dette i statsbudsjettet som legges fram på onsdag, slik at jeg kan skryte av norsk skogverninnsats neste gang jeg er i Russland?

Ulike land, like utfordringer


De fire landene i Barentsregionen møter mange av de samme utfordringene når de ønsker å bevare den nordlige skogen og artene som lever der, derfor har de gjensidig nytte av å utveksle erfaring og kunnskap.

Når landene samarbeider, viser det seg at alle ekspertene har ulik kunnskap og utfyller hverandre. Om noen har et problem i et land, er det bare å henvende seg til de andre landene og så viser det seg ofte at de allerede har en løsning som vi kan ty til.

Håper på skogvernstrategi for Barentsregionen

Behovet for å beskytte de siste uberørte skoger i Barentsregionen har blitt anerkjent av de fire miljøministrene i Barents Euro – Arctic Council (BEAC) som har bedt om en strategi for dette. Norge fører denne strategien i pennen og utkastet ble nå diskutert i Petrozavodsk. Før jul møtes ministrene igjen og skal da bestemme seg for strategien videre for skogvern i Barentsregionen.

Jeg håper miljøministerne blir enige om å intensivere skogvernet fram mot 2020 og at de setter i gang et internasjonalt initiativ for å bevare den nordlige skogen, på samme måte som for den tropiske regnskogen. Det kan være en ypperlig vinnersak for miljøminister Tine Sundtoft når Norge nå overtar formannskapet for miljøsamarbeidet i Barentsregionen, alle er jo enige om skogvern – det eneste som mangler er pengene.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail
About Gjesteskribent
Under denne profilen vil flere ulike gjesteskribenter berike Sett Nordfra med sitt innhold.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*