– Kom deg nordover, der er fremtiden!

Det var beskjeden Astrid Foyn-Bruun, industrikoordinator i Statoil fikk da hun lurte på om hun skulle ta jobben i Statoil i Harstad.

Astrid Foyn-Bruun, industrikoordinator i Statoil. Foto: Torill Olsen
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail

Situasjonen i oljebransjen for sør- og vestlandet er alvorlig, men i nord hersker optimismen. Statoil varsler ingen store endringer i landsdelen, og i Hammerfest er det ingen krisestemning å spore.

Nylig møttes leverandørindustrien i nord og premissgiverne i bransjen til konferanse i Hammerfest. Arctic Operations er en av de få leverandørkonferansene som er i arktis, det området som hele oljebransjen nå mener er fremtiden.

Her var selvsagt Statoil på plass og tegnet det store bildet for Barentshavet og nord-interessen. For her ligger de største gjenværende olje- og gassressursene. Men det er et umodent område. Av totalt 5732 brønner på norsk sokkel er bare vel 120 av disse i Barentshavet, ifølge Oljedirektoretat.

Det er ikke sånn at olje- og gassnæringen kommer til Nord-Norge, den er i Nord-Norge. Produksjonsfartøyene Norne og Skarv ligger utenfor kysten av Helgeland, Goliat-plattformen er klar til å settes i produksjon i Barentshavet, og Aasta Hansteen-plattformen er under bygging.

For oss i Statoil er det spennende å være med i denne næringen, og Statoil sin satsing i nord står fast. Jeg fikk beskjed om å komme meg nordover, for der er fremtiden. Det har jeg ikke angret på.

Det sier Astrid Foyn-Bruun, industrikoordinator i Statoils nordområdeinitiativ med kontorsted i Harstad. I sitt innlegg på konferansen la hun vekt på at energibehovet i verden vil øke betraktelig i fremtiden, og at olje- og gassnæringen som energikilde vil være svært viktig i overskuelig framtid. Fokus for Statoil er å møte fremtiden på en bærekraftig måte.

– Jeg er stolt av å jobbe i energibransjen og stolt av å jobbe i nord. Vi er overbevist over at energibehovet i verden er økende, og at klimaperspektivet blir stadig viktigere. Vi er opptatt av å erstatte kull med gass og å produsere så CO2-effektivt som mulig.

– Vi må jobbe smartere

På konferansen i Hammerfest ble oljebransjens fremtid flittig debattert. Selv om optimismen var rådende blant deltakerne på Arctic Operations var det en viss nervøsitet å spore i bransjen.

– Mange bygger ned nasjonalt, ABB har nylig sagt opp 140 ansatte, men her er det ingen oppsigelser. Noen selskap har imidlertid trukket seg ut. Det som er litt artig er at Ahlsell Norge nylig har åpnet salgskontor her etter at de trakk seg ut fra Hammerfest for 4-5 år siden. Det er jo positivt.

Jan Tore Markussen, administrerende direktør i Kinevo. Foto: Torill Olsen

Jan Tore Markussen, administrerende direktør i Kinevo. Foto: Torill Olsen

Det sier Jan Tore Markussen, administrerende direktør i Kinevo, en bedrift som leverer rådgivningstjenster til industrien. De står også ansvarlig for Arctic Operations-konferansen i Hammerfest.

Bransjen er i en omstrukturering og det er et stort kostnadsfokus akkurat nå.

 

Det viser seg at kostnadene i oljebransjen har eksplodert de siste 7-8 årene, men har blitt tydeligere nå som oljeprisene går ned.

– Vi må jobbe smartere og samarbeid mer. Vi er fire selskap i Hammerfest som nå samarbeider på ulike forretningsområder og deler bygg og personell. Den type løsninger vil vi se mer av, både fra leverandører og operatører.

Statoil er garantist i nord

Statoil har vært i Nord-Norge i 40 år, sitter med stor kompetanse og betegner seg som garantist for aktivitet og verdiskaping  i nord. Statoil jobber aktivt med å legge til rette for at nordnorsk næringsliv skal kunne konkurrere om leveranser til Statoil. I rapporten Levert 2014 fra Kunnskapsparken i Bodø fins det en oppsummering av utviklingen for leverandørindustrien i nord:

«Hammerfest-regionen er fortsatt tyngdepunktet for leverandørindustrien i landsdelen. Bodø-regionen er fortsatt den nest største målt i omsetning, men aktiviteten i Mo i Rana har tiltatt, og disse regionene er nesten like store. Samlet hadde leverandørbedriftene på Helgeland leveranser for 1,6 mrd. kr. Aktiviteten er i stor grad tjenesteleveranser til produksjonsskipene Norne og Skarv, samt utstyrsleveranser til Aasta Hansteen og Polarled. I Troms er det vekst, mens aktiviteten har falt noe i Harstad. Nesten all aktivitet i Troms er knyttet til disse to regionene.»

Dette gir ikke verdiskaping bare for leverandørindustrien, men også for lokalsamfunnene ellers.

– Vi jobber sammen med skoler og universitet, driver leverandørutviklingsprogram og er i sameksistens med andre næringer. At olje og gass næringen representert ved operatørene og leverandørene er i regionen gir bedre veier, bedre flyruter, flere seminarer, hotellovernattinger og flere mennesker som trenger tjenester, sier Foyn-Bruun.

Spenning i Arktis

Den 23. konsesjonsrunde er allerede vedtatt i stortinget, men striden står om hvor i nord det skal åpnes for leteboring. Naturvernorganisasjonene mener at de miljømessige og økonomiske sidene taler mot å åpne for mer leteboring i nord.

Statoil derimot mener at de har kompetanse, erfaring, fokus på miljøhensyn, sikkerhet og bærekraft i arktis. Vi ser med stor interesse på 23.runde2, sier Foyn-Bruun.

– Får vi areal vil vi lete, og hvis vi gjør gode funn begynner ballen å rulle. Da skal det testes og deretter er det produksjone. Men dette tar tid. Det som er viktig å huske på er at det er stor aktivitet også i letefasen. Og det er jo positivt også for Barentshavet sør-øst som ønsker å ta større del i oljeeventyret.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Melkøya, Hammerfest LNG. Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA

Melkøya, Hammerfest LNG. Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA

Alle ser mot nord

I nord fins de største uoppdagede ressursene og det er ventet store investeringer i infrastruktur innen olje og gass – over 200 milliarder kroner i årene som kommer.

– Vi ser at vi i Nordnorge får en dobling fra 3 til 5 eller 6 felt i drift. Eni kommer snart i produksjon med Goliat, Statoil med Aasta Hansteen kommer i 2018, og Johan Castberg ligger på bordet for beslutning, sier Foyn Bruun.

Også Jan Tore Markussen ser optimistisk på fremtiden.

– Vi er så heldige at vi har Hammerfest LNG med en forventet levetid til 2055. Dessuten har vi Goliat som lever minst til 2035. De to anleggene alene gir stor aktivitet. Vi tror på utbygging av Castberg-feltet og terminal på Veidnes ligger fortsatt inne, det er bra for nord.

Han understreker at det er viktig at Statoil er så aktive i nord. Det legger press på industrien for å få til lokale ringvirknnger og er avgjørende for om man lykkes med å bygge opp en levedyktig industri i nord.

– Jeg tror oljeprisene går opp fra 2017. Det er det ikke bare jeg som tror. Nylig var Jarand Rystad fra Rystad Energy og spår oljepris på 113 dollar fatet i 2020, avslutter Markussen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail
About Torill Olsen
Reporter, ansvarlig redaktør og gründer av Sett Nordfra. Kan kontaktes på torill.olsen@settnordfra.no

Leave a comment

Your email address will not be published.


*