Hermetikken næringshage (18)

Hermetikken næringshage (18)

Torill Olsen. Foto: Karine Hildonen Henriksen.