file-43

file-43

Torill Olsen. Foto: Johan Isak Niska