Frigjoring av Kirkenes 1944

Frigjoring av Kirkenes 1944

Foto: Innbyggere i Sør-Varanger kommer ut av tunnelen i Bjørnevatn 25. oktober 1944. Utlånt av Finmarksbiblioteket.