Digitale læremidler for å forebygge vold og trakassering mot samer

Mikkel Eskil Mikkelsen. Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail

Samiske elever opplever trakassering og mobbing og samiske kvinner opplever mer vold og overgrep enn norske kvinner. Derfor vil Sametinget nå bruke 10 millioner kroner til digitale læremidler for å forebygge trakassering, rusmiddelmisbruk, vold og overgrep.

Derfor skal samiske barn og unge nå få lære om utfordrende temaer på sitt eget språk. Sametinget prioriterer 10 millioner kroner til digitale læremidler for å forebygge trakassering, rusmiddelmisbruk, vold og overgrep, heter det i en pressemelding fra Sametinget.

Tall fra Elevundersøkelsen viser at samiske elever opplever mobbing i sin skolehverdag. Forskning gjort av forsker Astrid M. A. Eriksen ved Senter for samisk helseforskning viser at samiske kvinner i Norge har opplevd mer vold og overgrep enn norske kvinner. Det finnes få læremidler om disse temaene. 

Viktig med kunnskap

– Dette er en alvorlig og uakseptabel situasjon, vi må skaffe læremidler som skolene kan bruke og som kan forebygge trakassering, rusmiddelmisbruk, vold og seksuell overgrep, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Samiske barn og unge behøver å få opplæring og reflektere om disse temaene og utfordringene på sitt eget språk. 

– Vi må våge å synliggjøre, snakke og diskutere om sakene. For meg er det vesentlig at samiske lærere får gode læremidler til bruk i opplæringen, sier Mikkelsen.

Kunngjort konkurranse

Sametinget har nå kunngjort en konkurranse med formål å inngå rammeavtale med læremiddelprodusenter som kan produsere tverrfaglige digitale læremidler på nord-, lule- og sørsamisk for grunnskole og videregående opplæring.

Temaene for læremidlene må omfatte

– Kropp, seksualitet og grensesetting 
– Forebygging av rus, vold og overgrep
– Forebygging av trakassering, krenkelser og diskriminering.

Konkurransen er publisert på nettstedet Doffin.no. Frist for å levere inn tilbud er 7. juni 2019. Sametinget håper å få inn mange gode tilbud.

– Informasjon, kunnskap og forståelse gir oss håp om å klare å endre utviklingen av samfunnet mot en bedre retning, sier. sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.  

Mer informasjon om konkurransen finnes på Doffin.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail
About Torill Olsen
Reporter, ansvarlig redaktør og gründer av Sett Nordfra. Kan kontaktes på torill.olsen@settnordfra.no

Leave a comment

Your email address will not be published.


*