De andre stemmene

Nå er det vi som er vi, en gang var vi de andre. Det sier filmskaper og antropolog Katriina Pedersen fra Vestre Jakobselv.

Katriina Pedersen Katriina Pedersen. Foto: Trine Hamran
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail

Filmfortellinger om ”de andre stemmene” i Vadsø blir et viktig tilskudd til det nye kvænmuseet. De som kom på Vadsø filmklubbs siste visning for å år, fikk med seg en smakebit av hva dette handler om.

Konservator Sigrid Skarstein ønsker velkommen til det første museumsarrangement i det nye museumsbygget i Vadsø, også kjent som det gamle NRK-bygget. Nå Ruija museum, kvænsk, norsk-finsk museum.

Nå kan de utvikle museet og utvikle utstillinger, og en av de tingene de ønsker inn, er nettopp filmfortellingene som de har bestilt av Katriina Pedersen.

Formidlingen skal være en forskningsbasert utstilling, museet skal være et kvænmuseum for Vadsø og for hele nasjonen, sier Skarstein:

– I samtidsdelen vil vi spørre hvordan det er å være kvæn i dag. Kaller man seg kvæn eller norsk-finsk? Og hva med den nye, moderne innvandringen som skjer? Hvordan er det å komme til Vadsø utenifra? Hvordan har migrasjon preget utviklingen i nord?

Arbeidet ”Andre stemmer” skal nettopp ta for seg tema som navn, identitet, språk, og religion. Når utstillingen blir klar, vil filmfortellingene utgjøre små stoppesteder i museet, til ettertanke.

Men det er altså Vadsø filmklubb som ønsket å vise filmene nå, og i regi av filmklubben.

Carl Philip Lund er styremedlem og initiativtaker til dette. Han visste at Katriina Pedersen jobbet med et lokalt filmprosjekt og fikk i stand visningen sammen med museet.

– Vi i filmklubben i Vadsø vil gjerne vise lokale filmer også når det er mulig, så denne sjansen kunne vi ikke la gå fra oss, sier Lund.

Å forstå «de andre»

Katriina Pedersen er fra Vestre Jakobselv, og har en master i visuell antropologi fra Universitetet i Tromsø. De korte filmsnutter håper hun sette i gang refleksjoner hos dem som ser filmene.

Som antropolog mener hun at vi må vi kjenne oss selv, før vi kan forstå hvem de andre er. Pedersen er selv vokst opp som flerspråklig, og har ofte kjent på følelsen av å være den andre. Men sett fra et norsk-kvænsk perspektiv, er hun en del av ”vi».

Dermed har hun filmet og intervjuet innvandrere fra Bodø, Filippinene, Iran og Russland, og hun har laget filmene over tema som binder oss sammen heller enn å se på hva som gjør oss forskjellig. Temaene hun fant var kaffe, tro, språk og musikk. Bindeelementer i mange kulturer.

– Jeg husker som barn at de voksne pratet om viktige ting samtidig som de drakk kaffe. Kaffen er sånn sett både intim og lokal fordi den deles i hjemmet, og det er samtidig noe man kan invitere folk man ikke kjenner på. Den kvænske treenigheten er i så måte kaffe, rømmekolle og brød.

Den første av kortfilmene forteller om innvandreren Ellen-Marie Winther. Hun er fra Bodø, utdannet agro-økolog, og gründer av Kaffestallen i Vadsø.

Neste film tar for seg tro.

– Vi har læstadianisme og kristne trossamfunn, og dermed vil jeg også se på religioners kulturelle betydning. Vi ser nå kanskje på tro som noe som skaper konflikt, islam er noe som mange nå frykter. Jeg tror at å ta opp dette i et museum, kan gi nye perspektiver på dette.

Den andre filmen viser Lourdes Cruz fra Filippinene. Gjennom sin tro uttrykker hun takknemlighet for det daglige brød.

Språk er tema for film nummer tre.

– Vi kvæner, eller finske innvandrere, snakker jo gjerne om at vi mistet vårt språk. Og vi snakker om å ta språket tilbake. Samtidig sier vi at manglende språkopplæring for nye innvandrere ikke gir integrering. Ja, vi må kunne norsk for å passe inn i Norge, men kanskje kan man snakke om flerspråklighet på en annen måte? Kan vi først og fremst se på det som en ressurs? Forskning viser at det som regel er en styrke for barn å kunne flere språk fra man er liten.

I filmen får vi et glimt inn i livet til Arif Salimi fra Iran, og blir med på norskopplæring i Vadsø. Han synes ikke det er så vanskelig å lære norsk, fordi han kan engelsk fra før. Det hjelper også at han har bodd snart fire år i Vadsø og får leksehjelp gjennom Vadsø Røde Kors.

Musikk er tema nummer fire.

– Vi finner vel ikke kulturer uten musikk. Musikk og kunst er jo også et frirom hvor kulturuttrykk kan vises og deles, sier Petersen.

Vi får bli med på pianotime hos den kjente russiske pianolæreren Anna Volkova Engelsen. Hun har lært opp mange barn i Vadsø.

– Musikk er internasjonalt, vi kan lytte, marsjere, synge. Ofte er barna på kulturskolen så interessert i musikken at de har det med seg hele livet. Det hjelper dem til å bli bedre mennesker, sier Volkova Engelsen i filmen.

Vi kan bli kjent med oss selv og de andre

– Gjennom å portrettere nye innvandrere i Vadsø, har du selv gjort deg noen nye refleksjoner om det kvænske?

– Ja, egentlig kom jeg nærmere meg selv og det kvænske gjennom dette prosjektet. Jeg tenkte først at jeg måtte snakke om det som er mest forskjellig fra oss. Men i møtet med de fremmede møtte jeg meg selv og så hva vi hadde felles.

Pedersen sier at man i visuell antropologi nettopp er opptatt av relasjonen mellom antropologen, informantene og publikum.

– Jeg tenkte på det kvænske og norsk-finske publikum som skal se filmene. Noen av disse vil reagere på at jeg har fokusert på likhetstrekk mellom kvæner og moderne innvandrere. På den annen side vil noen kunne ønske seg et enda sterkere fokus på at kvæner en gang var innvandrere.

– Hva håper du å oppnå overfor seerne?

– Jeg ønsker at de skal utvide horisonten og forståelsen for det kvænske og finske. Når man snakker om språk kan man spørre seg, hva er verdien av et språk? Og hva med verdien av flerspråklighet, hvordan behandler vi det overfor oss selv og andre?

– Og når det gjelder de siste ukene, tenk om vi kunne dempe den voldsomme retorikken med hvordan vi snakker om de andre. Når man blir kjent med de nye innvandrerne er de ikke lenger de andre. Det ønsker jeg å si, på et personlig plan.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail

Leave a comment

Your email address will not be published.


*