Fredsarbeider i en urolig tid

Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail

– I det sikkerhetspolitiske spenningsfeltet vi har nå, er det svært uklokt og skulle posisjonere seg så sterkt for å avskrekke og vise styrke! 

Hun er klar i talen, Norges Fredsråds leder, Hedda Bryn Langemyr. Uttalelsen henviser til utplasseringen av over 300 amerikanske soldatene på Værnes nylig. En handling hun mener gir vann på mølla til det russiske propagandamaskineriet og gjør samarbeidet mellom Norge og Russland vanskeligere.

Tolkningsrommet for misforståelser blir større. Hedda er bekymret.

Hvorfor?

– Det handler om en radikal dreining av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk!

Siden 1949 har regjeringa hatt en politikk som i stor grad balanserer avskrekking og avspenning. De har fulgt selvpålagte restriksjoner som blant annet går ut på at det ikke skal være NATO-øvelser nær Russland, ikke utplassering av atomvåpen på norsk jord eller utstasjonering av utenlandske styrker på norsk jord i fredstid. Nå er det en helt annen politikk som føres. 

– Og det er ikke første gang denne regjeringen tøyer strikken; Atomdrevne ubåter har luska rundt Tromsø og det har blitt avholdt en rekke militære øvelser tett opp mot den russiske grensa. Det er avgjørende at denne tematikken debatteres i så mange fora som mulig.

Riktig person på riktig sted

 Hedda Bryn Langemyr er et navn du kommer til å høre mer fra i fremtiden. Den forsvarspolitiske situasjonen i Norge og verden gjør at hun som leder for Norges Fredsråd tvinges enda mer ut på banen. Det kan være slitsomt, men er nødvendig. I et landskap med så få fredspolitiske stemmer er det viktig at vi er klare i talen, sier hun.

Hun har ledet Norges Fredsråd i 8 år, har tatt internasjonale studier på UIO og vært mange år i USA. Blant annet. Hennes engasjement har ført henne rundt i konfliktområder i verden, jobb ved Nansen Fredssenter og en rekke andre verv, blant annet i Redd Barna. Hennes politiske oppvåkning kom i 1999 med krigen i ex-Jugoslavia.

Hedda betegnes som engasjert, kunnskapsrik og modig.

– Som leder evner hun å tenke strategisk og overordnet, og er dyktig på samfunnsanalyse og hva som kan bidra til å utvikle Norges Fredsråd videre. Samtidig engasjerer og motiverer hun oss som jobber sammen med henne. Hun får oss til å ville bli bedre.

Det sier Marte Aasen som jobber i sekretariatet på Fredshuset i Oslo sammen med Hedda. 

– Vi har en stressende hverdag med begrensede ressurser, men med Hedda som leder klarer vi å utvikle organisasjonen videre og ha det spennende på veien. 

Fra kunngjøringa av Nobels fredspris (via videoskjerm) på Fredshuset oktober 2015. De tre første til venstre var tidligere praktikanter i Fredsrådet, i midten er informasjonsrådgiver Tuva Grimsgaard og Hedda til høyre. Foto: Frode Ersfjord.

Fra kunngjøringa av Nobels fredspris (via videoskjerm) på Fredshuset oktober 2015. De tre første til venstre var tidligere praktikanter i Fredsrådet, i midten er informasjonsrådgiver Tuva Grimsgaard og Hedda til høyre. Foto: Frode Ersfjord.

Økt spenning gir mer fredsarbeid

Å være leder for en liten fredsorganisasjon betyr jobb døgnet rundt. Det handler om et kontinuerlig opplysningsarbeid for å sette sikkerhetsspørsmål i søkelyset. Jobben er omfattende; Hedda Langemyr skriver kronikker, artikler, leder Fredshusets møter, driver grasrotmobilisering og reiser rundt for å snakke fredsarbeid i en vanskelig tid. 

Økt internasjonal spenning gir mer arbeid for fredsbevegelsen.

– Det har eskalert de siste årene. Norge har gått fra å være en buffer mellom øst og vest som sjelden engasjerte seg i internasjonale konflikter til å få en langt mer aktiv og betydningsfull rolle. Det betyr mer jobb for oss uten at vi har fått nevneverdig mer ressurser, sier Hedda.

Som leder bærer hun en lang historie videre: Syv norske fredsorganisasjoner opprettet 25. Oktober 1945 Norges Fredsråd, et samarbeidsorgan som har vært en viktig arena for det norske fredsarbeidet gjennom hele etterkrigstiden, og videre under den kalde krigen. I dag er Norges Fredsråd møteplassen for fred.

Og Hedda mener det er all grunn til å jobbe enda mer aktivt med fredsarbeid slik situasjonen mellom USA/Nato og Russland har utviklet seg, der Norge har fått en enda mer sentral rolle i propagandaspillet. I et leserbrev i Avisa Nordland skriver hun:

«Russland har utpekt Norge som atombombemål. Det er ingen objektiv grunn til at russerne reagerer på denne måten, sier forsvarsminister Søreide-Eriksen. Manglende evne til å tenke hvordan ens egne motiver og handlinger tolkes av motparten, har skapt krig før.»

For Norges Fredsråd er det viktig å stille spørsmål og skape debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk, mener Hedda og jobber kontinuerlig med å føre kunnskap og refleksjon inn i offentligheten.

Lite fokus på Nordområdene

 Hedda Langemyr er ikke fornøyd med regjeringens nordområdepolitikk:

– Til tross for at denne regjeringen har påpekt viktigheten av å sette nordområdepolitikk på agendaen, er det altfor lite fokus på området. Spesielt for de nordligste fylkene har forståelsesrammene blitt vanskeligere.

Hun mener at desto mer spent situasjonen blir mellom Norge og Russland blir, jo vanskeligere blir samarbeidet. Det blir færre kontaktflater mellom landene og tolkningsrommet for misforståelser blir større. Det skaper utfordringer for det sivile samarbeidet i nord, og det rammer sivilsamfunnene på begge sidene av grensa.

Er du redd for en konflikt, for en krig?

– Det er viktig å ha et edruelig syn på dette, ikke krisemaksimere og ikke blåse det opp. Vi må fortsette å være tydelige på prinsipielle saker, at det vi driver med i Norge er avspenning. Verken Russland eller USA er tjent med en storkrig i Europa.

Vi trenger en ny sikkerhetspolitisk diskurs som ikke så fort låses i polariserte og snevre kald-krigs-narrativ. Vi er bekymret for at man velger bort en del verktøy som kan bidra til å dempe konfliktnivået. Det kommer en Stortingsmelding om sikkerhetspolitiske veivalg til våren og hun håper det kan være en døråpner for økt debatt rundt både retorikk og strategi i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Et demokratisk underskudd

 – Vi har for få saker som blir behandlet åpent i Stortinget. Det burde eksempelvis være et krav at alle beslutninger om norsk krigsdeltakelse må vedtas og forankres på Stortinget. Når mange av disse beslutningene fattes bak lukkede dører i regjeringslokalene, eventuelt bare med korte orienteringer til utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget kan man potensielt miste mange analyser og perspektiver på veien. Det betyr at vi får lite politisk debatt rundt disse sakene som også bidrar til at mediene skriver mindre om det. Det skaper et demokratisk underskudd i viktige spørsmål.

– Det fins også mange forskere og representanter fra sivilsamfunn som burde komme mer på banen for å sikre at ulike viktige perspektiver blir belyst og vi får en mer nyansert diskusjon. Nå opererer vi i et landskap med polariserte verdensbilder hvor det foregår mye forsvar og posisjonering. Det ligger mye gull i de mellomliggende posisjonene og det er blant annet de vi jobber med å fremme.

Debatten rundt langtidsplanen for forsvaret er et gledelig unntak. Her ble debatten bred og omfattende. Det er bra, sier Hedda, og blir enda mer engasjert når vi bringer dette spørsmålet på banen:

Hva kan folk gjøre?

– De kan innhente kunnskap og kompetanse, stifte lokallag og arrangere lokale møter. Fredsbevegelsen trenger sårt mer folkelig mobilisering og engasjement, men det engasjementet må backes av kompetanse og litt kløkt. Det er ikke all type engasjement som nødvendigvis styrker vår sak.

Som leder i Norges Fredsråd står hun i spissen for dette arbeidet. Hun understreker med tyngde i stemmen at når konfliktene eskalerer må vi minne våre ledere og folk flest på at det fins andre måter å løse konflikter på. Derfor er det så viktig med mange stemmer som stiller spørsmål og deltar i debatten.

Arvelig belastet?

Når Fredsrådets leder har et brennende engasjement for fred og forståelse er det kanskje ikke så rart. Faren Steinar Bryn er dialogarbeider og seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter. Han forteller at Hedda alltid har vært engasjert og eventyrlysten, opptatt av å lese og forstå. Det er en av grunnene til at han bygde opp et bibliotek hjemme, denne kunnskapstørsten hun la for dagen ganske tidlig. 

– Jeg husker en gang vi var på kjøretur i bilen, hun satt i baksetet, bare 11 år og spurte: Pappa, hva er et godt menneske?

Da hun var 16 reiste hun alene til Sarajevo mens tanksene fremdeles kjørte i gatene. Ikke lenge etterpå dro hun på et oppdrag til Sør-Afrika. Uredd har hun alltid vært, sier Steinar Bryn, og innrømmer at hun kanskje er arvelig belastet, på godt og vondt. 

– Vi har aldri vært opptatt av hva folk mener, men hvorfor de mener det de gjør. I Norge er vi for opptatt av å være for eller mot en sak, en svart-hvitt-tenking. Jeg tror Hedda er opptatt av å endre debattkulturen å prøve å forstå hverandre, bruke kunnskap og dialog i en konflikt. 

Fremtidens fredsarbeid

Fredsrådets leder, Hedda Bryn Langemyr, er mer aktiv i offentligheten enn noen gang før, og det vil hun fortsette med; Være en stemme i det offentlige ordskiftet. 

Hun mener at det nå er viktigere enn noen gang før å være et korrektiv til de etablerte sannheter om norsk sikkerhetspolitikk.

– Norge kan spille en mye sterkere rolle i fred og forsoningsarbeid ute i verden. Vi kan jobbe for avspenning mellom Norge og Russland, og det må primært skje gjennom kunnskap og dialog.

Arbeidet er stort og krevende, og det er travle tider for Fredsrådets leder. Hun har hatt møter med alle partier på Stortinget for å jobbe med programmene for kommende periode. Snart går turen til Kiev i Ukraina, Kiev, der hun skal møte med EU, NATO, OSSE, den norske ambassaden, journalister og parlamentarikere. Andre viktige saker er å sørge for at en evaluering av Libya-krigen blir gjennomført snart og få en NOU på Afghanistan-rapporten slik at vi får en politisk debatt om de krigene vi har deltatt aktivt i de siste 15 årene.

Mange jern i ilden og mange tema gjør det viktig å prioritere. 

– Jeg har en spennende jobb, den er krevende og altoppslukende. Men jeg er i en priviligert posisjon som får følge viktige hendelser så tett og har mulighet for å påvirke.

Norges Fredsråd har et mandat og en leder som jobber for fred, kunnskap, forståelse i en verden med økt uro og økt spenningsnivå. Hedda Bryn Langemyr vil være en person vi kommer til å se og høre mer av i tiden fremover. 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail
About Torill Olsen
Reporter, ansvarlig redaktør og gründer av Sett Nordfra. Kan kontaktes på torill.olsen@settnordfra.no

Leave a comment

Your email address will not be published.


*