Klar for den andre nedbrenningen av Finnmark?

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblr

Knut Erik Hareide sier at det må bli en pause i sentraliseringen, likevel svek han Finnmarks befolkning og sørget for en tvunget sammenslåing av Troms og Finnmark. Og det selv om befolkningen i de to fylkene var i mot det.

Sjelden har en politiker vært så lite i takt med folkeviljen; eller rettere sagt brydd seg om hva folk mener. Men han må unnskyldes; KrF-lederen vet sannsynligvis svært lite om Finnmark og dets historie. Og nå har han satt fyr på bålet.

Det er en grunn til at Finnmark er et eget fylket –og at folk flest er fornøyd med at det fortsetter slik. Unntatt lokale Høyre-ledere og aktivister i de borgerlige partiene som tror at fylket fortsatt kan være like synlig slått sammen med storebroren i sør-vest. Ja, de tror til og med at lokalmiljøene i Finnmark skal bli mer hørt når alt blir tre ganger så stort. Hvordan er det mulig å være så naiv?

Ta noen enkle fakta:

-Finnmark har ca 76 000 innbyggere, Tromsø by ca 75 000. I Troms fylke bor det ca 165 000.
-Troms er på mange måter et ”byfylke”, i alle fall mentalt sett. Finnmarks et ”bygdefylke”.

De fleste i Troms bor i Tromsø og Harstad. Det er allerede et problem i fylket at bygda, ikke minst Nord-Troms, forsvinner i den store sammenhengen.

Så det er ingen tilfeldighet at det tidligere har kommet forslag om at Nord-Troms skal bli en del av Finnmark, da de ofte har følt at de ikke har hatt noen plass ved bordet når kortene fordeles i Tromsø.

Takket være Knut Arild Hareide og KrF ble det flertall for å fjerne Finnmark fra kartet. Han og hans like tror at det er –som ved de andre fylkessammenslåingene- to noenlunde likeverdige parter som skal bli en balansert og velfungerende en.

Hvor tenker du, Hariede, når du mener at en ytterligere sentralisering ikke kommer til å bli et problem når også Finnmark skal legges under Tromsø, noe som i praksis kommer til å bli resultatet? Tror du det blir mer desentralisering av å flytte oppmerksomheten til landsdelens største by?

I et felles fylkesting –uansett hvor mye Finnmark forfordeles- vil det være et stort antall overvekt av representanter fra Troms. En felles fylkesmann skal visstnok plasseres i Vadsø i Øst-Finnmark, men den utøvende makten blir sittende svært langt borte.

Slik forsterker Hareide –og de andre som svikter Finnmark- at fylket på ny blir en koloni styrt fra de store byene; Tromsø og Oslo.

Og det er nettopp denne følelsen folk i Finnmark (kanskje også i Troms?), er så lei av. At deres skjebne bestemmes av folk som sitter langt borte og som knapt har satt sin fot i bygd og bygdeby.

Øst-Finnmark har lenge hatt en uheldig utvikling. Institusjoner flyttes eller nedbygges. Sydvaranger Gruve er nedlagt, og nå vil i praksis fylkeskommunen, som holder til i Vadsø, legges til Tromsø. Skattekontoret bygges ned. Flere leverings- og prosesseringsanlegg for fisk er nedlagt eller slumrer. Og går du vestover, er Universitetet i Finnmark ikke lenger et eget fakultet, men underlagt Tromsø. De eksemplene jeg har nevnt gjelder kun de to siste årene.

Vadsø er Finnmarks fylkeshovedstad, noe som ikke er en tilfeldighet. Beliggenheten i øst skulle styrke den norske tilstedeværelsen –og da satt opp mot mer eller mindre innbilte ”fiender” i Finland og Russland (Sovjetunionen). Nå – i dagens sikkerhetspolitiske situasjon- virker ikke det som det betyr noe lenger.

Uansett om hvordan du snur og vender på det, Hareide, vil en ny stor fylkeshovedstad helt vest mot havet, føre til en forsterking av en utarming og nedbygging av Øst-Finnmark, som i kjøretid vil ligge 11-15 timer fra Tromsø. Det finnes ikke noe selvdrivende kraftsenter der a la Alta, som kan kompensere for et nytt Roma i vest.

Å tro at Øst-Finnmark –og også Midt-Finnmark- vil ha noe igjen for at makt og virksomheter tas fra dem, er en meningsløs illusjon, som jeg ikke fatter at folk i Høyre, Fremskrittspartiet og KrF tror på; i hvert fall de lokale politikerne fra disse partiene. Det du, Hareide, og dine venner er i ferd med å gjøre, er en ny stor nedbygging av Finnmark; en sofistikert en –og da uten de synlige fyrstikkene tyskerne hadde meg seg.

Jeg har jobbet som journalist –til og fra- i Finnmark gjennom en trettiårsperiode. En av de store kvalitetene i fylket er nettopp nærheten mellom folk –også mellom politikere og befolkning. Finnmark er svært skjørt på grunn av den aldri stoppende urbaniseringen og sentraliseringen. Unge mennesker flytter ut –og mange kommer ikke tilbake.

At man tror at man skal styrke distriktene – som jo Finnmark i bunn og grunn er som et hele – ved å sentralisere mer, ved å legge mer og mer til det som er hovedstaden i et ”byfylke”, er for meg ikke bare en gåte, det er rent idioti.

Den vedtatte sammenslåingen er et nytt skritt på veien mot nedbyggingen av det som blir et distrikt i distriktet. Ja, Øst-Finnmark vil lett bli et distrikt i et distrikt som er et distrikt.

Et eksempel på hva den her type politikk kan føre til, var sammenslåingen av NRK Troms og NRK Finnmark (sistnevnte har jeg vært knyttet til som medarbeider en rekke ganger).

Dette skulle være så å så fantastisk –og gi fordeler til begge to, men det viste seg at produksjonen fra Finnmark gikk sterkt ned, med det resultat at NRK Finnmark igjen for litt over to år siden ble et eget distriktskontor.

Som journalist har jeg arbeidet med sammenslåingssaken, og hørt argumenter om at flere tjenester skal legges ut til kommunene, som om det skulle være en umulighet om fylkene fremdeles var adskilte. Hva slags tjenester er det snakk om?

Skal ikke fylkeskommunen gjøre noe? Det er ikke noe flertall på Stortinget for å legge den ned.

Folket i Finnmark og Troms har sagt nei til en sammenslåing –og fylkestingetinget i Finnmark har sagt nei. Og det er en grunn til det.

Det Finnmark trenger er:

– Å bygge videre på egen identitet som landlig fylke og ”virkelighet”, her er kulturinstitusjoner som nettopp NRK Finnmark viktig og Universitetet (den gamle Høyskolen). Ved å bygge dem ned eller viske dem ut av kartet, bygger du også ned egenbevissthet og dermed lokal kultur og bosetting.

Mener virkelig noen at flere vil bosette seg i utkantene i Finnmark, når ytterligere oppmerksomhet og tid gis til Tromsø?

– Å styrke de politiske institusjonene som skal bygge Finnmark, ikke avkrefte dem (Egen fylkeskommune, kommuner, regionsamarbeid i øst og vest). Finnmark har klart seg utmerket uten Troms, og Troms uten Finnmark.

– Målrettet næringsutvikling, ikke minst i Midt- og Øst-Finnmark, som mer og mer forsvinner på kartet og som lett blir helt borte når makta sentraliseres i vest.

Fram til nå har jeg ikke –verken fra NHO eller politikere som støtter en sammenslåing- hørt et eneste konkret argument som underbygger at innbyggerne i Finnmark og næringslivet er tjent med en sammenslåing.

Så er det spørs om de hører da?

Hvorfor hører du ikke på finnmarkingene, Hareide? Og de som stemte på deg i Nord-Troms, og som allerede er svært lite fornøyd med Tromsø-sentraliseringen.

Hvorfor tente du bålet som i verste fall starter den andre nedbrenningen av Finnmark?

Det er enda mulig å ombestemme seg – og helle vann på det.

———-

Gjesteskribent Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen er filmskaper og frilansjournalist fra Trondheim med sterke røtter i Finnmark. Han har også vært aktiv som lokalpolitiker i Oslo og sittet i sentralstyret til Norsk Målungdom. Han har fungert som fast kronikør for avisen Blikk og de prostituertes tidsskrift, Albertine. Krutzkoff Jacobsen er en kjent stemme i NRK Finnmark, og har dessuten bakgrunn som programsekretær i NRK radio og fjernsyn, der han jobbet i syv år. Her jobbet han blant annet for programposten «Sånn er livet» i P2, hvor han skapte en rekke radiomontasjer.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblr
About Gjesteskribent
Under denne profilen vil flere ulike gjesteskribenter berike Sett Nordfra med sitt innhold.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*