Senter- eller sentraliseringspartiet?

Farid Shariati, leder i Miljøpartiet De Grønne i Vadsø. Foto: Guri Barka Martins
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblr

Farid Shariati, leder i Miljøpartiet De Grønne i Vadsø, reagerer på Troms Senterparti som arbeider for å få regionhovedstaden flyttet fra Vadsø til Tromsø. I valgkampen stod de frem som det distriktspolitiske alibi, nå viser de sitt sanne ansikt, mener Shariati. I denne kronikken begrunner han hvorfor.

Mange tenker nok på de borgerlige partiene, og da særlig Høyre og FrP, når de tenker på sentralisering, og det med god grunn. Ikke minst fordi disse partiene er åpen om at sentralisering av både folk og tjenester vil være positivt ut fra deres standpunkter.

Jeg er i stor grad uenig i det ståstedet, men jeg kan respektere at de partiene i det minste står for noe.

Det jeg imidlertid har mindre respekt for, det er partier som på en utspekulert måte spiller på folks genuine følelser om avmakt og frustrasjon som følge av at deres livsvilkår stadig blir nedprioritert og oversett. Livsvilkår som over flere titalls år blitt dårligere til fordel for de som bor nærmere hovedstaden og andre maktsenter.

Senterpartiet er et slikt parti, som gjerne profilerer seg som det kompromissløse distriktspartiet, samtidig som de har ført og foreslår sentraliserende tiltak.

Prosessen rundt dagens tvangssammenslåinger av kommuner og fylker, er meget kritikkverdige, men trumfer ikke omfanget av tvangssammenslåinger gjennomført av Senterpartiet når de har sittet i posisjon. Og mens de under valgkampen ropte høyt og kritiserte regjeringen for sentraliseringspolitikken deres, er det plutselig veldig stille når de selve foreslår direkte sentraliseringstiltak i Nord-Norge.

Leder for Troms SP, Svein Leiros, har nærmest rett etter valget satt i gang arbeidet med å få regionhovedstaden flyttet til Tromsø. Begrunnelsen hans er betimelig ut fra et distriktsperspektiv. Det dreier seg nemlig ikke om hvorvidt det vil være til gunst for hele regionen og hvordan allerede sårbare kommuner vil komme styrket ut av det, men fordi Troms SP er seg selve nærmest.

Dette bryter helt med hva de sier seg stå for i eget partiprogram og med sine påståtte idealer om at Norge ikke kan utvikles om det ikke satses på hele landet. Det betyr at mindre kommuner må få muligheten og sjanse til å vokse og utvikles ved at de største kommunene gir slipp på viktige offentlige arbeidsplasser.

Og mens Senterpartiets nasjonale leder Trygve Vedum har gjort karriere på å kritisere regjeringens sentraliseringstendenser, har han plutselig ingen som helst formening i denne saken. Dette til tross for at han var veldig klar på at Tromsø, uavhengig om Vadsø ville forbli fylkeshovedstad eller ei, ville ha en magneteffekt på hele regionen. Vedum selv var veldig tydelig på at en sammenslåing mellom Finnmark og Troms ville føre til at Vadsø ble taperen uansett.

Men kanskje han var så klar i talen fordi han mistenkte at det var Senterpartiet selve som ville stå for sentraliseringen av regionen, siden de sitter i posisjon i Troms fylkesting? I dag mener Vedum istedenfor at det skal være lov med ulike syn i partiet, til tross for at de bryter helt med valgløfter og partiets verdier.

Særlig skuffende må allikevel Finnmark SP være, som ikke har ryggrad nok til og åpent ta til motmæle mot egne partifeller. Og for oss som faktisk tilhører distriktsvennlige partier, og som kontinuerlig jobber for en styrking av distriktene, så er det både oppsiktsvekkende og bekymringsfullt.

Skal man stå opp for distriktene, må man være sterk. Det er mange krefter å jobbe mot, og hvis man ikke en gang klarer av å si ifra i egne rekker, da vil Finnmark stå svakt. Ikke bare er det feigt av Finnmark SP og ikke klart og tydelig si ifra i det offentlige ordskiftet, men det er problematisk når distriktsfylket i Senterpartiet ikke har pondus nok i eget parti til å bli hørt eller respektert.

Det er også betimelig at ingen fra Troms eller Finnmark SP vil møte meg i en debatt. Forklaringen er nok fordi det vil være veldig vanskelig å kunne stå innenfor de standpunktene som man har.

Leiros og hans partifeller sier oftest fine ting, men de er ganske så innholdsløse. De sier seg å være veldig ”positive til distriktene”, men hva betyr det? Det som avslører deres innholdsløse plan for distriktene er egentlig mangelen på satsninger og ideer for eksempelvis Finnmark. Vedum avslører dette når han for eksempel sier at han skal garantere at Vadsø skal komme minst mulig svekket ut av sammenslåingen.

Jeg hadde håpet at Senterpartiet hadde tenkt at distriktskommunene hadde kommet seg mest mulig styrket ut av sammenslåingen. Ikke heller har han noen klar formening om hvordan Vadsø og Øst-Finnmark skal ivaretas.

”Kanskje kan Vadsø få noen statlige arbeidsplasser, på linje med Voldsoffererstatningen i Vardø” er det beste Vedum kan foreslå. Unnskyld meg Senterpartiet, men hvis det er deres beste forslag for langsiktig utvikling i Øst-Finnmark blir jeg skremt.

Jeg håper ikke dere kommer i posisjon i fremtiden før dere får litt mer kunnskap om mulighetene i Øst-Finnmark, de fornybare naturressursene og forståelse for den geopolitiske posisjonen vi har her lengst borte i nordøst. Og hvis Senterpartiet virkelig hadde ønsket å ivareta distriktene, hadde de også satt seg inn i hvilke monumentale konsekvenser klimaendringene har for oss!

Jeg har over lang tid ment at Senterpartiet er direkte skadelige for distriktene, og den påstand står jeg ved fortsatt ved i dag. Jeg godtar heller ikke argumentet fra Senterpartiet at de ikke vil fokusere på plasseringen av regionhovedstaden fordi de heller uttrykke sin misnøye med sammenslåingen.

Det minner både om strutsen som ikke vil godta virkeligheten, men det er også en holdning som ikke gjenspeiler Senterpartiets faktiske aktivitet. For mens Finnmark SP utsetter å ta stilling til saken og det nasjonale partiet gir sitt tause samtykke, har Troms SP jobbet aktivt for sine interesser.

Og det er et signal om at de har tatt stilling til fylkessammenslåingen og ikke tenker å vente på en eventuell reversering. Det stemmer at det er de borgerlige partienes feil at fylkene sammenslås, men det forklarer ikke hvorfor Senterpartiet skal gjøre det verst mulig for de som allerede er marginalisert!

—————

Gjesteskribent: Farid Shariati er leder i Miljøpartiet De Grønne i Vadsø. Han er også landsstyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne Finnmark. 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblr
About Gjesteskribent
Under denne profilen vil flere ulike gjesteskribenter berike Sett Nordfra med sitt innhold.

1 Comments

  1. Hermann Klemet Hansen 24. november 2017 at 18:08
    Svar

    Hva har MDG gjort med tanke på Regions- og kommunereformen?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*