Gruveeventyret i Repparfjord går mot slutten, eller?

Sametingsråd Silje K. Muotka. Foto: Kenneth Hætta.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblr

Regjeringserklæringen sier at alle nye sjødeponi fra gruveindustrien nå settes på hold. Sametingsråd Silje K. Muotka finner det utenkelig at regjeringen, med Venstre og med grunnlag i regjeringsplattformen, nå kan gi en driftstillatelse etter mineralloven for gruvedrift i Repparfjord.

– Dette betyr at Nussir ASA sitt eventyrprosjekt nå endelig går mot slutten, sier sametingsråd Silje K. Muotka i en pressemelding.

Nussir ASA fikk i desember 2016 utslippstillatelse for sjødeponi i Repparfjord etter forurensingsloven. Nærings- og fiskeridepartementet behandler nå driftstillatelse etter mineralloven.

Men tillatelsen til å dumpe slammet blir opprettholdt, gjør den ferske klima- og miljøminister Ola Elvestuens like ferske statssekretær Atle Hamar klart overfor ABC Nyheter:

– Nussir ASA har fått tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen, med deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjorden, skriver Venstre-politikeren.

Muotka mener at dette er toppen av inkonsekvens.

– Når driftskonsesjonen nå vurderes, gjelder minerallovens paragraf 2 som blant annet krever hensyn til samiske interesser og miljø. Det ville være toppen av inkonsekvens og VM i uansvarlighet å gå inn for gruvedrift og deponering, når man i erklæringen sier at man vil sette en stopper for nye tillatelser til sjødeponi og evaluere mineralloven for å sikre miljøhensyn.

Etterlyser konsekvenser av sjødeponi

Muotka mener at det er på tide at det nå gjøres en gjennomgang av konsekvenser ved sjødeponi slik regjeringspartiene nå er enige om.

– Vi må hindre at gruveindustrien ødelegger flere fjorder, og fortrenger annen naturbasert og kulturbærende næringsvirksomhet, sier Muotka.

I regjeringserklæringen slås det fast at ingen nye sjødeponi for gruveindustrien skal tillates i inneværende stortingsperiode og ikke før evalueringen av mineralloven er sluttført. Av de hensyn departementet etter mineralloven skal vurdere, er miljømessige konsekvenser og sikringen av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsutvikling.

– Jeg er trygg på at en slik evaluering vil slå fast det Sametinget har ment lenge, at Norge ikke lenger kan være enestående i verden på å tillate forsøpling av våre fjorder, sier Muotka.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken varsler i Klassekampen at han nå fremmer forslag i Stortinget om å reversere sjødeponier av gruveavfall.

– Det er fortsatt mulig å stanse bruken av fjordene som søppelplass, sier han til Klassekampen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblr
About Torill Olsen
Reporter, ansvarlig redaktør og gründer av Sett Nordfra. Kan kontaktes på torill.olsen@www.settnordfra.no

Leave a comment

Your email address will not be published.


*