Saami_Family_1900

Saami_Family_1900

En samisk familie i Kanstadfjorden omkring år 1900. Ingrid og Nils Andersen Inga og Ingrids søster Ellen. Foran er barna Berit og Ole Nilsen samt Inger Anna og Tomas. Fotokromtrykk.