Bamse

Bamse

Statue avduket i Montrose av den heroiske hunden "Bamse". Hundens grav ligger ved siden av GlaxoSmithKlynes base, Montrose. Foto: Paul Reid /Angus Pictures.