Dagfinn Hoybraten

Dagfinn Hoybraten

Dagfinn Høybråten, leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Inger Elin Kristina Utsi