Folks egne fortellinger om fornorskningens pris

Foto: Johan Isak Niska
Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail

– Det ligger viktig informasjon om fornorskningen blant folk. Noe er lagt lokk på og noe er preget av skam og fortielse. Vi vil at folk åpner opp og deler sine historier med oss, fyller ut bildet av hvilke konsekvenser fornorskningen har hatt og fremdeles har. For enkeltmennesker har en historie og fortelle som er viktig for kommisjonens arbeid. 

Slik åpnet Sannhets- og forsoningskommisjonens leder, Dagfinn Høybråten, folkemøtet i Vadsø der over 70 mennesker var møtt opp. Her fikk både kvener, samer og norsk-finner komme med sine innspill til kommisjonen. 

– Folk skal kunne dele sin historie i sin form og på sitt eget språk, understrekte Høybråten. 

Liv Inger Somby er en av 12 medlemmer i kommisjonen og er opptatt av hva folk vil fortelle i nåtid til  Sannhetskommisjonen. – Det er viktig at vi tar det her oppdraget på en verdig måte, slik at når folk forteller sin historie også føler at vi hører på dem, at vi responderer på dem.

I dette intervjuet forteller Liv Inger Somby mer om hvor viktig folks historier er for det arbeidet kommisjonen skal gjøre.

Del din historie

Dersom du ønsker å melde om urett og personlig erfaring med norske myndigheters fornorskingspolitikk kan du bruke dette kontaktskjemaet.

Kommisjonen skal sørge for å bringe personlige erfaringer og historier frem i lyset ved å legge til rette for at enkeltpersoner som selv har erfaringer å dele, får mulighet til å fortelle sin historie, herunder om urett som ble begått mot dem personlig eller andre nærstående, og om hvordan virkningene av uretten har påvirket eller påvirker deres livssituasjon.

Du kan også kontakte sekretariatet direkte på epost eller telefon for veiledning og assistanse.

Informasjonen som oppgis i skjemaet vil være en del av Sannhets- og forsoningskommisjonens grunnlagsmateriale, og kan bli brukt i rapporter og forskning. Innsender bes derfor om å samtykke til dette. Vi gjør oppmerksom på at innsender kan bli kontaktet for intervju.

Granske fornorskningspolitikken

Stortinget oppnevnte i 2018 en uavhengig kommisjon for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Sannhets- og forsoningskommisjonen er godt i gang med arbeidet som skal vare frem til 2022.

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble etablert etter påtrykk fra samisk og kvensk hold og med en omfattende debatt og en grundig prosess i forkant. Dette gjenspeiles i dag i kommisjonens mandat og sammensetning vedtatt av Stortinget 12. juni 2018. Kommisjonen består av fagpersoner innen fagfelt som er relevante for arbeidet. Kommisjonen gransker fornorskningspolitikken og hvordan den har artet seg lokalt, regionalt og nasjonalt.

Mandatet er tredelt. Den første delen er en historisk kartlegging som beskriver myndigheters fornorskningspolitikk. Samtidig skal vi få frem enkeltpersoners og gruppers erfaringer med urett.

Kommisjonen skal undersøke ettervirkningene helt frem til i dag og foreslå tiltak for videre forsoning. En del av dette innebærer å undersøke fornorskingspolitikkens konsekvenser i majoritetsbefolkningen i form av diskriminering og utbredelse av fordommer rettet mot samer, kvener og norskfinner.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail
About Torill Olsen
Reporter, ansvarlig redaktør og gründer av Sett Nordfra. Kan kontaktes på torill.olsen@settnordfra.no

1 Comments

  1. Husk at skogfinnene også er inkludert i mandatet nå!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*