73420359_2953401421356255_2579414468710629376_n

73420359_2953401421356255_2579414468710629376_n

Litza-monumentet. Et storslått monument over de mange falne ved Litza-fronten bare noen steinkast fra norskegrensen. Foto: Ketil Steigen