20180827_191817

20180827_191817

Arne Pedersen. Foto: Johan Isak Niska