BEH03254

BEH03254

Foto: Fra "Fileen" på Fjørtoft. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS/Digitalmuseum