FBib.84054

FBib.84054

"Kjøllefjord kirke 200 år" i 1938. Kirken blev brent ned i 1944. Foto: Finnmark fylkesbibliotek, fotograf ukjent.