Beitekrise – reinen vår sulter ihjel!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail

Nancy Porsanger Anti

– Reinen sulter ihjel. Beitekrisen er svært alvorlig. Det sier Nancy Porsanger Anti, reindriftsutøver og medlem i samepolitisk råd i Senterpartiet.

– Nå må myndighetene inn med kriseberedskapsmidler.

I Troms og Finnmark er det ca 170 000 rein (Finnmark) og 12000 (Troms). Det vil si at nesten 200 000 rein er berørt av beitekrisen i større og mindre grad. Årsaken er en svært tøff vinter i nord.

Krisforing for å hindre reindød

Det vil her være snakk om kriseforing, et minimum av det reinen trenger for å overleve. Vekta vil gå ned, kalvetilgangen kommende vår vil gå ned, men her er det snakk om å forhindre dyrelidelser og stor reindødelighet.

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi skriver følgende:

Dagsbehovet mht energi (målt i energienheten FEm) for voksne simler på ca 70 kg levendevekt er beregnet å ligge på 1.0 – 1.3 FEm, varierende med aktivitet, utetemperatur og ikke minst drektighetsmåned.  Avhengig av kvalitet kan en si at en må ha mellom 3,8 – 4,4 kg rundballesurfôr for å få 1 FEm. Tilsvarende må en ha ca 1 kg FK reinfôr BAS for å få 1 FEm.

Dersom dyrene ikke får noe fra beite (eks når dyrene går i beredskapsgjerde) må de ha alt dekket av tilleggsfôr. Dersom det kun gis rundballesurfôr bør 4 – 5,5 kg pr dyr og dag holde (mest for til store og drektige dyr). Dette forutsetter at dyrene er tilvendt fôret og at de tar opp så mye. Tilsvarende kan en gi 1 – 1,3 kg FK reinfôr BAS pr dyr og dag.

Uvanlig vinter gir beitekrise

Reindrifta i Troms og Finnmark opplever nå meget vanskelige beiteforhold grunnet enorme snømengder hittil i vinter, som også er blitt hardpakket. Dette har medført en beitekrise i deler av Troms og i store deler av Finnmark. Fylkesmannen utvidet i dag området for det de kaller en definert beitekrise.

Det har nå slått over til mildvær og regn, noe som forsterker krisen ytterligere. Norske Reindriftssamers Landsforbund har også slått alarm, og varslet om de alvorlige tilstandene man nå står ovenfor. På kysten er det også store snømengder, og isdannelse der det ikke er snø. Dette vanskeliggjør flytting til andre områder.

Utfordringene nå står både i å få tak i reinfòr nok, og at dette er meget kostbart. Reinfor må kjøpes inn, enten som pellets eller høy, og det kreves en god del utstyr for å frakte det ut i felt, og store menneskelige ressurser.

Eldre reindriftssamer har uttalt at de ikke husker en slik vinter siden 1968. Den gang døde opptil 60 % av rein i enkelte områder. Nærmere 200 000 rein vil være berørt av denne beitekrisen.

Reindrifta beredskapsfond er tom

Reindriftas egne erfaringer så langt er at distriktenes beredskapsfond er brukt opp, og krisefondet på 2,5 millioner ble brukt tidlig i vinter. Og de 10 millionene som ble omdisponert i nylig inngått reindriftsavtale, er det mottatt søknader på langt over det allerede, og disse midlene er ikke engang disponible ennå.

Når foring er iverksatt må det fores helt til våren kommer, det store spørsmålet nå er om vi får en sein eller tidlig vår.

Utfordringene nå står både i å få tak i reinfòr nok, og at dette er meget kostbart. Reinfor må kjøpes inn, enten som pellets eller høy, og det kreves en god del utstyr for å frakte det ut i felt, og store menneskelige ressurser.

– Det er nå høyst nødvendig at staten går inn med kriseberedskapsmidler for å forhindre reindød og dyrelidelser. Reindriftas egne kriseberedskapsfond er nå oppbrukte, da krisen har vedvart lenge, sier Anti, og legger til:

– Det må bevilges midler, og forsituasjonen må avklares snarest, både angående høy og pellets. Det er vanligvis lite reinpellets på lager i Norge. Dersom det ikke finnes tilstrekkelig for, må det ses på løsning med import fra Finland.

– Situasjonen er prekær, og nå må det handles raskt.


FAKTA:

Utgifter ved kriseforing av rein:

1000 kg pellets kostet 5600, dvs 5600 pr dag pr 1000 rein
10 000 rein, et middels stort distrikt blir 56 000 pr dag (i pellets)
100 000 rein blir det 560 000 pr dag
Foring i 40 dager: 22,4 millioner
Foring i 30 dager: 16,8 millioner

Økes dette til 150 000 rein blir det:

40 dager: 33,6 millioner
30 dager: 25,2 milllioner.

Skal man bruke høy blir det pr 100 000 rein: 500 tonn høy pr dag, det krever mye å frakte ut slike volum i felt.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail
About Torill Olsen
Reporter, ansvarlig redaktør og gründer av Sett Nordfra. Kan kontaktes på torill.olsen@settnordfra.no

Leave a comment

Your email address will not be published.


*