Om Sett Nordfra

Sett Nordfra er et nettmagasin som drives av redaktør og journalist Torill Olsen. Nettmagasinet tar særlig opp tema som omhandler nordområdene sett fra et nordfra-perspektiv. Nyheter, portretter, kronikker og artikler er en del av magasinets hovedtema. Sett Nordfra så dagens lys i 2015 med gründerne Torill Olsen og Trine Hamran. Sistnevnte gikk ut av prosjektet våren 2016.